Nama-Nama Nabi berasal dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW

Nama-Nama Nabi berasal dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW

Berikut nama-nama nabi yang wajib dipercaya oleh umat Muslim. Nabi merupakan manusia yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak wajib mengemukakan kepada umatnya.

Dalam agama Islam sendiri sebetulnya terdapat banyak kuantitas nabi. Namun di antaranya ada 25 orang nabi yang wajib kita imani cocok yang tertera didalam Al-Quran.

Di didalam Al-Quran sudah diceritakan berkenaan 25 nabi beserta mukjizat dan tugasnya masing-masing, sebagai berikut: 25 nama nabi

Nabi Adam As
Nabi pertama yang diciptakan Allah SWT yang sesudah itu mengutusnya ke bumi.
Nabi Idris As
Nabi Adam diberikan keistimewaan bersama dengan kecerdasannya dan jadi nabi pertama yang bisa membaca, menulis serta menjahit pakaian.
Nabi Nuh As
Mendapatkan mukjizat berasal dari Allah SWT untuk mengakibatkan perahu besar untuk menyelamatkan kaumnya berasal dari banjir bandang.
Nabi Hud As
Mendapatkan mukjizat menurunkan hujan atas seizin Allah saat kaum ‘Aad dilanda kekeringan dan kehabisan sumber air.
Nabi Saleh As
Mendapat mukjizat bersifat kelahiran 10 unta betina berasal dari didalam batu yang ia belah.
Nabi Ibrahim As
Mendapat julukan sebagai bapak para nabi. Allah SWT mengutus Nabi Ibrahim melawan kezaliman raja Namrud yang mengakui dirinya adalah Tuhan tidak cuman Allah SWT.
Nabi Luth As
Mendapatkan tugas berasal dari Allah SWT untuk memperbaiki akhlak kaum sodom yang saat itu terkenal bersama dengan tabiat seksnya yang menyimpang.
Nabi Ismail
Nabi Ismail saat itu mendapat perintah berasal dari Allah SWT untuk disembelih ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Namun ia diberi mukjizat bersama dengan kemunculan kambing berasal dari surga. Mukjizat ini sekaligus menjadikan diadakannya asal muasal Idul Adha.
Nabi Ishaq
Beliau dilahirkan oleh ibunya saat umurnya sudah sangat tua. Nabi Ishaq diutus untuk berdakwah kepada kaum Kana’an. Semasa hidupnya Nabi Ishaq dikenal sebagai pakar ilmu dan hikmah.
Nabi Yaqub
Dalam Al-Quran, Nabi Yaqub dideskripsikan sebagai hamba Allah yang memiliki akhlak yang baik.
Nabi Yusuf
Nabi Yusuf dianugerahi muka yang tampan dan rupawan baik jiwa maupun raga. Ia juga diberi mukjizat bersifat kemampuan untuk menafsirkan mimpi.
Nabi Ayub
Nabi Ayub dikenal bersama dengan kesabarannya didalam hadapi sakit kulitnya hingga akhirnya beliau diberi mukjizat bisa mengeluarkan air berasal dari didalam tanah yang sesudah itu menyembuhkannya.
Nabi Syuaib
Mendapatkan perintah untuk berdakwah kepada kaum Madyan.
Nabi Musa As
Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang memerangi raja Fir’aun, didalam peperangan saat itu Nabi Musa terima mukjizat untuk membelah lautan bersama dengan tongkatnya. Nabi Musa juga dianugerahi kitab Taurat.
Nabi Harun
Nabi Harun dikaruniai kemampuan berbahasa yang sangat baik. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilannya menanamkan rasa cinta kaumnya kepadanya bersama dengan sangat mendalam.
Nabi Dzulkifli As
Dzulkifli merupakan anak satu-satunya berasal dari Nabi Ayyub yang selamat berasal dari reruntuhan rumah.
Nabi Daud
Selain dianugerahi kitab Zabur, Nabi Daud juga diberi suara merdu yang bisa mengakibatkan orang sakit jadi sembuh dan air jadi tenang saat mendengar suaranya ketika membaca kitab Zabur.
Nabi Sulaiman As
Nabi Sulaiman dianugerahi kemampuan untuk mengerti bhs hewan dan bisa menundukkan Jin. Ia juga dikenal sebagai raja yang darmawan.
Nabi Ilyas As
Nabi Ilyas diperintah untuk berdakwah terhadap kaum Ba’al. Namun karena mereka selalu ingkar Allah SWT memberi tambahan azab bersifat kekeringan yang panjang.
Nabi Ilyasa
Nabi Ilyasa ditugaskan untuk melanjutkan dakwah kepada Bani Israil. Ia juga diberi kemampuan mengobati penyakit atas izin Allah.
Nabi Yunus
Nabi Yunus pernah bepergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus, tapi setelah bertobat, ia berhasil selamat atas izin Allah SWT.
Nabi Zakariya
Nabi Zakaria dikenal bersama dengan sikapnya yang rendah haru dan selalu bersyukur hingga mendapat keturunan di usianya yang sudah lanjut.
Nabi Yahya
Anak berasal dari Nabi Zakariya ini dikenal bersama dengan sifatnya yang pengasih, penyayang dan penuh hikmah.
Nabi Isa As
Mendapat mukjizat bersama dengan kitab Injil. Ia bisa mengobati orang buta dan penyakit kulit.
Nabi Muhammad SAW
Kelahiran Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak moment besar seperti runtuhnya berhala di dekat Ka’bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah mendapat Al-Quran sebagai penyempurna berasal dari kitab-kitab sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *